PRIVACY EN DISCLAIMER

Voor de verwerking van uw gegevens is verantwoordelijk: Van Kortenhof Vlaardingen BV
E-mailen kan via webshop@vankortenhof.nl Ons inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 24353407
Ons B.T.W.-nummer is NL812675721b01
Voor vragen betreffende ons privacybeleid, inzage uw gegevens en het corrigeren van uw gegevens kunt u contact met ons opnemen.

Algemeen: Van Kortenhof Vlaardingen BV gebruikt gegevens van bezoekers van de website en de bezoekers van de fysieke vestigingen voor het toesturen van aanbiedingen, zowel per e-mail als per post. De bezoeker geeft hier toestemming voor, zodra de persoonsgegevens worden ingevuld of opgegeven. Van Kortenhof stelt gegevens over bezoekers van zijn websites en fysieke winkels niet ter beschikking aan derden en bewaard alle gegevens strikt vertrouwelijk en met de grootste zorgvuldigheid.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens: Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via webshop@vankortenhof.nl en wij zullen deze informatie direct verwijderen.

Gegevens inzien, verwijderen of aanpassen: U heeft het rect om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Kortenhof en u heeft recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar webshop@vankortenhof.nl. Wij zullen hier zo spoedig mogelijk op reageren. Van Kortenhof wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Webbeacons en cookies: Verderop wordt er gesproken over een webbeacon. Een webbeacon is een kleine onzichtbare afbeelding die wordt geïntegreerd in een webpagina om de opvraging van de pagina te registreren. Ook wordt er gesproken over een cookie. Een cookie is een klein bestand met onpersoonlijke gegevens dat wordt gebruikt om verschillende opvragingen van uw browser met elkaar in verband te brengen. Een cookie kan bijvoorbeeld gebruikt worden om gebruikersinstellingen op te slaan, ingelogd te blijven of om advertenties af te stemmen op interesses en voorkeuren die blijken uit uw klikgedrag. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt cookies ook weigeren of selectief accepteren. Als u cookies uitschakelt is het mogelijk dat bepaalde functies van onze websites niet beschikbaar zijn. Zo kunt u bijvoorbeeld geen bestellingen doen in de webwinkel zonder cookies te accepteren.

Webbezoek: Wanneer u onze websites bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw opvragingen in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. De technische kenmerken worden met behulp van een webbeacon door ons verkregen. De verkregen gegevens worden gedurende onbepaalde tijd bewaard ten behoeve van statistische analyses.

Zoekopdrachten: Wanneer u op onze website een zoekfunctie gebruikt dan kunnen uw zoektermen gecombineerd met de technische kenmerken worden opgeslagen. De verkregen gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard ten behoeve van statistische analyses.

Nieuwsbrieven: Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief dan wordt uw e-mailadres door ons bewaard voor de looptijd van uw abonnement. U kunt u te allen tijde afmelden voor elk van onze nieuwsbrieven. Hoe dit werkt staat in elke nieuwsbrief duidelijk aangegeven. Mocht u er via de betreffende manier niet in slagen om uw abonnement te beëindigen dan kunt u ons bij uitzondering schriftelijk op de hoogte stellen.

Bestellen via de webwinkel: Wanneer u een bestelling plaatst bij onze webwinkel slaan wij alle door u verstrekte informatie voor onbepaalde tijd op. Daarnaast kunnen we aan de hand van uw koopgedrag een profiel opstellen, dit profiel kunnen we gebruiken om periodiek aanbiedingen op maat te sturen. Dit kan gebeuren per e-mail en per post. Als u deze aanbiedingen niet wenst te ontvangen kunt u contact via email met ons opnemen.

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen: Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde en onbepaalde tijd de toegang tot onze websites ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden worden geschaad, kunnen wij de betreffende informatie aan deze derden verstrekken. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden. Van Kortenhof Vlaardingen BV stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten word verplicht.

Tot slot: Van Kortenhof Vlaardingen BV kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden de deelname te weigeren.
Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid of als u inzage wilt in uw persoonsgegevens, neem dan contact op met ons.

Het assortiment in de webshop wordt dagelijks aangevuld. De genoemde verkoopprijzen gelden alleen in de webshop en kunnen verschillen met de verkoopprijzen in de vestigingen.